Sraz Lehokol 2007 – program

Pátek

Výlet:              Start – Suchý, parkoviště před chatkami v 8:30

                        Trasa: Benešov, Okrouhlá, Vratíkov, Boskovice

Příjezd cca v10:00, rozchod na 1h, např. na prohlídku židovského města, neorganizovaně

Dále - Chudichromy, Míchov, Vísky, Pamětice, Drvalovice, Vanovice, Borotín, Velké Opatovice, Jaroměřice

Příjezd cca ve12:30, objednaná hospoda na oběd,

Dále na Uhřice, Cetkovice, Světlá, Šebetov, Kořenec (možnost návštěvy větrného mlýnu), Benešov, Suchý

Celkem cca 66 km a dojezd okolo 17-18:00

 

19:00 … večeře, dle mistni nabidky hospody, během ní a po ní promítání všemožných fotek a videí jen tak bez komentáře, volný pokec třeba až do rána

 

Sobota

Výlet:              Sraz u recepce kempu trasa v 8:45

Trasa: Suchý, Velenov, Valchov, před Boskovicemi doleva na cyklotrasu č.5117, Žďár, Petrovice, Sloup. Ve Sloupu oběd cca od 13:00

Dále k Punkevní jeskyni.

Punkevní jeskyně: hodinová prohlídka, prvních 54 lidí v 15:20, zbytek v 15:40

Návrat buď stejnou cestou Suchým Žlebem zpět do Sloupu a nebo přes Skalní Mlýna, s možnou zajížďkou na Macochu do Ostrova u Macochy a do Sloupu. Ze Sloupu dál po cyklotrase č. 5, na velké silnici odbočit doprava a z ní pak doleva na trasu 505 do Suchého

Další zkrácení trasy je možné na začátku: Suchý, Žďárná, Ludíkov, Němčice, Sloup              

Celkem asi 58km

 

19:00 … večeře, bude nějaké menu s užším výběrem protože je nás mnoho, nicméně i tak si lze objednat libovolně cokoliv jiného, jen to bude déle trvat.

 

20:00 … start trikerace

22:00 … start prezentace Expedice NordkappGiblartar

 

Neděle

Den závodů a zábavy:

9:00     start jízd zručnosti a soutěže v pomalé jízdě

            Při vyhlášení výsledků i vyhlášení soutěže elegance      

11:30   start mini časovky Žďárná – Benešov

 

 

 

Recumbent meeting 2007 – program

Friday

Trip:                Start – Suchý, parking lot in front of the cottages at 8:30

                        Route: Benešov, Okrouhlá, Vratíkov, Boskovice

Arrival approx. at 10:00, one hour for unorganized visit of the town, like historical Jewish cemetery

Route continues to Chudichromy, Míchov, Vísky, Pamětice, Drvalovice, Vanovice, Borotín, Velké Opatovice, Jevíčko

Arrival approx. at 12:30, reserved restaurant for lunch

Then we go to Uhřice, Cetkovice, Světlá, Šebetov, Kořenec (possible visit to windmill museum), Benešov, Suchý

Overall length approximately 66 km and arrival around 17-18:00

 

19:00 … dinner, local restaurant, photos and videos without comment projection and free chatting till sunrise if needed J

 

Saturday

Trip:                Start at the reception of the camping site at 8:45

Route: Suchý, Velenov, Valchov, before Boskovice to the left to small road with yellow plate with cycleroute number 5117, to Žďár, Petrovice, Sloup. In Sloup there is a restaurant for lunch approximately from 13:00

Then to Punkevní caves.

Punkevní caves: one hour tour through caves, first 54 people at 15:20, rest at 15:40

Return either same way through Suchý žleb to Sloup or around Skalní Mlýn and Ostrov u Macochy with possible detour to Macocha abyss. Then from Sloup along cycling route no. 5 and then on the main road turn right and from the main road left again to the route no. 505 to Suchý

Another possible shortcut is in the beginning of the trip: Suchý, Žďárná, Ludíkov, Němčice, Sloup                            

 

19:00 … dinner, preferably preordered meals – there will be too many of us, we would wait ages if we all order a hundred different meals. If someone wants to they can still order something else, it will just take more time to get the meal.

 

20:00 … start of trikerace

22:00 … start of NordkappGiblartar expedition presentation

 

Sunday

Day of fun and races:

9:00     start of skillrace and snailrace (slowest riding competition)

Announcement of the elegance competition results with those two races results.          

11:30   start of mini time trial ŽďárnáBenešov